Historiske værdata værstasjonen - Værstasjon Tranby Alt om været lokalt i Lier og Vestmarka

Go to content

Historiske værdata værstasjonen

Historisk vær

Historikk vær Tranby - Grindene 365 moh

Nedenfor har jeg prøvd å estimere normalen som Meteorologisk institutt bruker for temperatur og nedbør. Den er basert på målinger fra værstasjoner i nærheten hvor normaler finnes for perioden 1961-1990.  I tabellen for temperatur er tall merket med rødt varmere enn normalt og blått kaldere enn normalt.

Tranby -  Grindene

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Året

Temperatur - Normal

-4.3 °c
- 4.1°c
-1.0 °c
3.0 °c
9.0 °c
13.3 °c
14.6 °c
13.4 °c
9.3 °c
5.1 °c
-0.6 °c
-3.6 °c
4.5 °c

Snitt 2006-23

-2.9 °c
-2.5 °c
0.8 °c
5.1 °c
9.7 °c
14.1 °c
15.6 °c
14.1 °c
10.7 °c
5.4 °c
1.1 °c
-2.0 °c
5.8 °c

Avvik normal

1.4 °c
1.6 °c
1.8 °c
2.1 °c
0.8 °c
0.8 °c
1.0 °c
0.7 °c
1.4 °c
0.3 °c
1.7 °c
1.6 °c
1.3 °c
Resultat 2024
Resultat 2023
-2.6°c
-0.1°c
-1.7°c
4.1°c
9.8°c
16.5°c
13.9°c
13.8°c
12.4°c
3.8°c
-2.6°c
-5.0°c
5.3
Resultat 2022
-0.6°c
-1.1°c
2.0°c
4.7°c
9.3°c 14.6°c
15.2°c
15.4°c
10.2°c
6.6°c
2.5°c
-4.8°c
6.2°c
Resultat 2021
-5.7°c
-4.2°c
2.1°c
3.9°c
8.3°c 14.9°c 17.7°c
14.3°c
11.5°c
7.1°c
1.8°c
-3.4°c
5.7°c
Resultat 2020 1.7°c 0.5°c
0.9°c
5.5°c 8.0°c 16.5°c 12.6°c 15.4°c 11.1°c 6.2°c 3.9°c 0.0°c
6.9°c
Resultat 2019
-2.8°c
0.1°c
0.9°c
7.3°c 8.4°c 13.6°c 16.2°c 14.9°c 9.7°c 3.8°c
-1.1°c
-0.5°c
5.9°c
Resultat 2018 -2.8°c -5.6°c -3.3°c 5.1°c 15.1°c 16.2°c 20.5°c 14.5°c 10.6°c 6.0°c 2.0°c
-1.4°c
6.5°c
Resultat 2017
-0.9°c -2.1°c 1.4°c 3.9°c 10.3°c
13.1°c
15.0°c 13.3°c 10.1°c 5.9°c 0.9°c -1.4°c 5.8°c
Resultat 2016
-5.8°c -1.3°c 2.3°c 4.2°c 11.0°c 15.0°c 15.3°c 13.7°c 13.6°c 4.3°c -0.5°c 1.4°c 6.1°c
Resultat 2015 -1.1°c
-0.2°c 2.3°c 5.9°c 7.1°c 12.2°c
14.2°c 14.9°c 11.1°c 6.4°c 2.6°c 1.2°c 6.4 °c

Resultat 2014

-5.1°c

-0.7°c

2.7°c

6.3 °c

9.9°c

13.7°c

18.8°c

13.7°c

12.1°c

7.3°c

2.4 °c

-1.2°c

6.7 °c

Resultat 2013

-5.5 °c

-3.7°c

-3.3°c

2.6°c

10.2°c

12.6°c

16.4°c

14.0°c

10.1°c

5.8°c

1.4 °c

0.6°c

5.1 °c

Resultat 2012

-3.6°c

-2.8°c

4.8°c

2.7°c

10.3°c

11.2°c

13.9°c

14.0°c

9.1°c

3.4°c

1.2 °c

-6.9°c

4.8 °c

Resultat 2011

-2.3°c

-5.3°c

0.2°c

8.8°c

9.2°c

13.8°c

15.7°c

14.1°c

11.2°c

6.5°c

3.4°c

-0.8°c

6.3 °c

Resultat 2010

-7.5°c

-6.9°c

-0.0°c

4.3°c

9.0°c

13.2°c

15.7°c

14.1°c

9.7°c

4.6°c

-3.6°c

-8.8°c

3.7 °c

Resultat 2009

-2.6°c

-5.0°c

-0.1°c

6.6°c

9.9°c

13.7°c

14.9°c

13.8°c

11.3°c

3.2°c

1.7°c

-4.7°c

5.3 °c

Resultat 2008

-0.4°c

1.0°c

-0.7°c

4.9°c

11.0°c

13.8°c

16.8°c

13.4°c

9.2°c

5.7°c

1.8°c

-1.8°c

6.3 °c

Resultat 2007

-1.2°c

-4.5°c

2.8°c

6.1°c

8.7°c

14.5°c

13.8°c

14.3°c

9.2°c

5.8°c

1.0°c

-1.3°c

5.8 °c

Resultat 2006
15.0°c

12.6°c3.2°c

 I tabellen for nedbør er tall merket med rødt våtere enn normalt og blått tørrere enn normalt. Så får vi se på sikt om det rød også vil dominere på nedbør slik det gjør med temperaturen, og spådomen om at vi går varmere og våtere tider i møte.                   

Tranby -  Grindene

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Året

Nedbørs - Normal i mm

69

54

60

55

75

80

97

111

116

123

105

72

1016

Snitt i mm

Resultat 2024

Resultat 2023
115.4 29.4 59.6 89.0 25.8 36.2 129.2 214.0 89.4 41.8 91.6 55.0 976.5
Resultat 2022
10.2 43.2 4.8 11.0 29.4 72.6 52.6 56.4 99.4 95.0 130.6 54.4 659.8
Resultat 2021
49.4 22.3 25.0 25.2 100.7 77.2 120.2 20.0 93.1 111.8 40.0 27.0 711.9
Resultat 2020
45.6 25.4 38.0 34.6 41.0 97.4 117.8 38.0 92.4 157.8 56.7 167.2 911.9
Resultat 2019 45.2 83.2 100.0 28.6 87.0 93.6 76.0 122.8 116.2 124.8 119.2 54.6 1051.2
Resultat 2018
96.4 58.8 12.6 24.0 21.2 38.2 27.4 48.6 118.8 43.4 102.8 61.3 653.6
Resultat 2017
18.6 39.0 38.4 65.8 83.4 101.8 54.6 124.8 105.8 115.2 70.2 53.0 870.8
Resultat 2016
44.4 35.0 61.2 69.0 64.0 88.6 91.2 136.2 20.6 36.6 90.8 - -
Resultat 2015
67.0 23.6 62.4 12.8 143.4 89.0 116.6 117.6 336.7 11.6 58.8 45.0 1084.5

Resultat 2014

39.8

82.8

54.2

79.0

86.0

46.8

249.0 99.6 13.6 -

Historikk vær Tranby - Grindene 365 moh

Historikk vær Tranby - Haugerudbråtan 250 moh

Normaler for Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Kilde: eKlima.met.no

Østlandet - Normaler (1961-1990) nedbør i mm

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

69

54

60

55

75

80

97

111

116

123

105

72

1.016

Lier 39 moh 65 495545626578881001058563834
Lier Glitre 375 moh 61 485049687387971021059159890
Krødsherad Grimeli 367 moh 51 3849396376889691967750814
Asker 163 moh 64 5262506672901061021119966940

Drammen Berskog 8 moh

53

44

55

34

56

51

54

77

91

91

85

62

753

Drammen Konnerud 193 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oslo Blindern 94 moh

49

36

47

41

53

65

81

89

90

84

73

55

763

Oslo Tryvann 514 moh

85

62

78

67

78

90

119

130

135

140

123

93

1.200

Oslo Bjørnholt 360 moh

76

59

71

61

77

91

108

118

128

139

120

89

1.138

Oslo Besserud


Kongsberg 170 moh

57

40

46

42

62

68

84

93

93

100

78

57

816

Gardermoen 202 moh

59

49

53

48

61

73

79

90

96

100

89

65

864

Østlandet - normaler (1961-1990) temperatur i °c

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-4.3

-4.1

-1.0

3.0

9.0

13.3

14.6

13.4

9.3

5.1

-0.6

-3.6

4.5

Lier 39 moh -5.5 -5.4-1.03.910.114.516.014.610.35.80.0-3.85.0
Asker 163 moh -4.7 -4.6-0.93.59.914.615.914.710.55.90.4-3.25.2

Drammen Berskog 8 moh

-5.4

-4.7

-0.4

4.8

11.1

15.6

17.1

15.5

10.6

6.1

-0.1

-4.1

5.5

Drammen Konnerud 193 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oslo Blindern 94 moh

-4.3

-4.0

-0.2

4.5

10.8

15.2

16.4

15.2

10.8

6.3

0.7

-3.1

5.7

Oslo Tryvann 514 moh

-5.4

-5.1

-2.1

1.6

7.6

12.2

13.3

12.3

8.2

4.1

-1.3

-4.1

3.4

Oslo Bjørnholt 360 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oslo Besserud 240 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kongsberg 170 moh

-6.5

-5.5

-1.0

3.7

9.8

14.5

15.6

14.3

9.8

5.2

-1.0

-5.2

4.5

Gardermoen 202 moh

-7.2

-7.1

-2.3

2.8

9.4

14.1

15.2

13.9

9.3

4.7

-1.5

-5.7

3.8

Været 2022 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - Nedbør i mm  - 2022 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

10.2
43.2
4.8
11.0
29.4
72.6-

Lier 39 moh -Asker 163 moh 19.0 71.46.112.248.991.7


Drammen Berskog 8 moh

11.3

36.4

6.6

10.9

22.3

67.9
Drammen Konnerud 193 m19.855.9

9.1

13.4

34.2

71.7
Oslo Blindern 94 moh

23.7

67.5

3.6

9.7

50.6

89.0
Oslo Tryvann 514 moh

29.6

109.4

8.9

14.1

77.5

129.9
Oslo Bjørnholt 360 moh

49.2

119.1

13.1

21.8

84.3

110.7
Kongsberg 170 moh

12.0

62.4

5.6

16.6

15.1

108.5
Gardermoen 202 moh

26.3

57.5

4.9

11.1

63.7

48.7
Østlandet - temperatur i °c - 2022 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-0.6
-1.1
2.0
4.7
9.3
14.6
Lier 39 moh
Asker 163 moh -0.7
-0.0
2.05.610.615.9


Bærum Brunkollen 370 m
-1.6
-1.8
- 4.0 8.8 14.2


Drammen Berskog 8 moh

-1.7

0.3

2.1

6.4

11.8

17.2
Drammen Konnerud 193 moh

-2.1

-0.9

0.7

5.0

10.3

15.6
Oslo Blindern 94 moh

-0.2

0.3

2.8

6.4

11.4

16.7
Oslo Tryvann 514 moh

-1.3

-2.1

1.3

3.6

8.3

13.7


Oslo Bjørnholt 360 moh

-2.4

-2.2

-0.5

3.0

8.8

14.4
Kongsberg 170 moh

-1.8

-0.6

1.3

5.2

10.7

15.8
Gardermoen 202 moh

-1.9

-1.2

1.1

4.7

10.2

16.0
Været 2021 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - Nedbør i mm  - 2021 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

49.4
22.3
25.0
25.2
100.7
77.2
120.2
20.0
93.1
111.8
40.0
27.0

711.9

Lier 39 moh - --19.2135.068.493.017.877.0117.140.4 -
Asker 163 moh 79.9 40.748.314.1118.068.2149.426.994.5153.754.2 48.9

Drammen Berskog 8 moh

72.6

25.6

36.4

11.7

135.8

83.9

123.3

25.9

88.1

106.9

43.8

22.9


Drammen Konnerud 193 m95.441.9

62.0

26.0

147.8

66.2

116.1

26.0

107.2

148.7

61.0

48.9


Oslo Blindern 94 moh

47.1

26.8

34.1

13.7

96.8

62.3

126.7

14.1

54.0

143.3

43.5

33.5


Oslo Tryvann 514 moh

51.0

40.7

52.1

18.4

122.1

80.1

129.9

18.3

91.8

204.0

70.7

48.8


Oslo Bjørnholt 360 moh

125.7

53.6

58.2

36.1

127.1

69.8

107.5

23.9

109.3

238.8

93.2

99.8


Kongsberg 170 moh

58.8

37.3

43.8

19.2

119.3

72.8

106.1

43.2

76.4

96.0

53.5

29.5


Gardermoen 202 moh

42.5

29.0

26.0

8.2

85.9

54.2

122.8

14.5

68.2

153.4

43.1

20.8


Østlandet - temperatur i °c - 2021 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-5.7
-4.2
2.1
3.9
8.3
14.9
17.7
14.3
11.5
7.1
1.8
-3.4


Lier 39 moh -6.2
-4.8
2.95.510.016.819.215.812.88.42.5 -3.8
Asker 163 moh -5.7
-4.1
2.75.09.516.418.815.312.48.32.6
-3.5

Bærum Brunkollen 370 m
-6.3
-4.8
1.1 2.9 8.0 15.0 17.3 13.6 10.7 6.6 1.4 -4.0

Drammen Berskog 8 moh

-7.2

-5.0

3.1

5.5

10.4

17.4

19.9

16.3

13.6

8.7

2.3

-4.2


Drammen Konnerud 193 moh

-7.1

-5.2

1.7

4.1

8.9

15.8

18.3

14.7

11.8

7.3

1.3

-4.5


Oslo Blindern 94 moh

-4.7

-3.2

3.1

5.7

10.6

17.3

19.9

16.4

13.2

8.7

2.7

-3.0


Oslo Tryvann 514 moh

-6.0

-4.9

1.0

2.7

7.6

14.3

16.9

13.3

10.5

6.2

0.8

-4.1


Oslo Bjørnholt 360 moh

-8.1

-6.4

0.9

2.2

7.7

15.1

17.4

13.5

10.6

6.6

0.4

-5.4


Kongsberg 170 moh

-8.7

-5.8

2.3

4.3

9.4

16.6

18.5

14.9

12.4

7.5

1.3

-5.3


Gardermoen 202 moh

-7.2

-5.8

1.7

4.1

9.2

16.5

18.6

14.8

11.9

7.8

1.1

-4.6


Været 2020 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - Nedbør i mm  - 2020 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

45.6
25.4
38.0
34.6
41.0
97.4
117.8
38.0
92.4
157.8
56.7
167.2

911.9

Lier 39 moh -

36.033.8116.6129.235.284.4176.468.8 222.8 -
Asker 163 moh 70.1 52.680.941.956.5127.3156.133.092.2213.5
110.5
291.3 1325.9

Drammen Berskog 8 moh

47.9

40.5

40.5

25.7

34.2

75.8

125.5

38.6

82.7

170.6

65.1

214.1

961.2

Drammen Konnerud 193 m89.373.7

89.7

34.1

50.9

99.6

145.7

60.6

102.1

192.8

107.5

328.8

1374.8

Oslo Blindern 94 moh

74.9

34.3

44.4

32.3

45.5

109.3

164.6

55.6

76.3

205.9

79.5

157.9

1080.5

Oslo Tryvann 514 moh

127.2

80.3

78.0

57.1

56.0

131.7

222.4

77.1

91.8

165.4

162.4

298.6

1548.0

Oslo Bjørnholt 360 moh

128.4

153.2

138.0

49.8

77.6

126.2

236.1

62.8

125.8

305.6

236.8

386.2

2026.5

Oslo Besserud 240 moh

95.1

49.6

51.6

48.0

51.3

114.7

154.5

77.8

77.7

212.4

115.4

187.6

1235.7

Kongsberg 170 moh

51.3

36.4

46.1

17.3

44.6

100.3

86.3

16.8

83.5

183.9

67.0

180.0

913.5

Gardermoen 202 moh

63.1

62.0

56.8

24.5

32.7

92.4

121.0

33.1

67.3

183.8

86.0

182.8

1005.5

Østlandet - temperatur i °c - 2020 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

1.7
0.5
0.9
5.5
8.0
16.5
12.6
15.4
11.1
6.2
3.9
0.0
6.9
Lier 39 moh 2.5 1.92.97.010.117.714.6--7.44.8 1.7 8.3
Asker 163 moh 2.5 1.52.26.69.317.614.216.212.07.24.71.27.9

Drammen Berskog 8 moh

1.8

2.0

3.2

7.2

10.4

18.5

15.5

17.3

12.8

7.4

4.7

1.6

8.5

Drammen Konnerud 193 moh

0.9

1.1

1.6

5.7

9.0

16.8

13.8

15.5

11.2

6.4

3.7

0.6

7.2

Oslo Blindern 94 moh

2.7

1.9

3.0

7.3

10.2

18.8

15.1

17.2

12.8

8.1

5.2

2.2

8.7

Oslo Tryvann 514 moh

0.8

-0.4

0.0

4.3

7.1

16.0

11.8

14.6

10.2

5.6

3.2

-0.3

6.1

Oslo Bjørnholt 360 moh

0.9

-0.6

0.4

4.2

7.3

16.1

12.4

14.6

10.3

5.7

3.2

-0.2

6.2

Oslo Besserud 177 moh

2.5

1.7

2.4

7.0

9.9

18.7

14.6

17.0

12.5

-

-

-

-

Kongsberg 170 moh

1.5

0.7

1.8

6.0

9.1

17.3

14.1

16.2

11.8

6.1

3.2

-0.1

7.3

Gardermoen 202 moh

1.2

0.0

1.8

6.0

9.0

17.7

13.7

16.0

11.6

6.8

4.1

0.6

7.5

Været 2019 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - Nedbør i mm  - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

45.2

83.2

100.0

28.6
87.0
93.6
76.0
122.8
116.2
124.8-

Lier 39 moh - -
59.483.595.286.2122.6101.2152.2153.8 81.8
Asker 163 moh 43.6 110.6121.9
29.3
121.7
115.867.8149.5153.2163.6204.9 85.8

Drammen Berskog 8 moh

41.6

76.9

93.5

34.3
109.1

81.8

50.3

119.6

90.6

137.5

142.7

58.1


Drammen Konnerud 193 m63.5113.6

133.6

33.6
142.6

113.3

74.2

150.4

122.3

164.3

203.8

83.3


Oslo Blindern 94 moh

35.6

81.1

73.4

11.3

83.0

124.8

58.4

127.1

168.8

110.3

112.3

57.0


Oslo Tryvann 514 moh

42.7

115.7

121.6

18.1

116.9

122.4

68.6

186.6

190.5

152.9

185.9

109.8


Oslo Bjørnholt 360 moh

87.7

178.6

161.2
23.5
137.6

165.2

70.4

206.1

199.8

159.8

221.2

154.0


Oslo Besserud 240 moh

-

-

66.1

13.3

94.7

123.2

70.0

164.5

187.4

147.9

-

60.8


Kongsberg 170 moh

41.5

80.4

104.5

32.9

85.2

190.9

70.1

127.1

99.5

155.5

163.5

74.3


Gardermoen 202 moh

17.4

56.5

62.6

8.9

77.7

94.5

34.9

101.2

138.5

105.4

113.5

71.0


Østlandet - temperatur i °c - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-2.8
0.1
1.8
7.3
8.4
13.6
16.2
14.9
9.7
3.8
-1.1
-0.5
5.9
Lier 39 moh
-3.6
-0.4
1.8
7.5
10.0
15.117.616.411.15.1
0.4
-0.5

Asker 163 moh
-3.0
0.01.6
7.5
9.5
14.617.015.910.75.0
0.1
-0.4

Drammen Berskog 8 moh

-3.9
-0.6

1.8

7.4
10.5

15.7

18.2

17.0

11.6

5.3

0.2

-0.9


Drammen Konnerud 193 moh

-3.7

-1.0

0.8

6.0

9.2

14.2

16.6

15.3

10.2

4.1

-0.6
-1.6


Oslo Blindern 94 moh

-2.8
0.5

2.3

8.7

10.4

15.4

17.9

16.8

11.4

5.4

1.0

0.4


Oslo Tryvann 514 moh

-3.9
-0.8
-0.4

6.2

7.3

12.5

15.0

13.9

8.9

3.0

-1.7
-0.9


Oslo Bjørnholt 360 moh

-5.7
-1.7
-0.5

4.4

7.6

13.2

15.5

14.4

9.1

3.2

-1.5
-2.1


Oslo Besserud 240 moh

-2.5
-
2.0
8.7
10.0
15.1
17.7
16.4

11.2
5.3

0.5
0.4


Kongsberg 170 moh

-4.6
-0.9
1.2
6.5
9.3

14.7

17.2

15.9

10.4

4.0

-1.3
-2.2


Gardermoen 202 moh

-5.1
-1.0

0.4

6.2

8.9

14.6

17.1

15.7

10.4

4.2

-1.0
-1.6


Været 2018 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - Nedbør i mm  - 2018

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

96.4

58.8

12.6

24.0
21.2
38.2
27.4
48.6
118.8
43.4

-

-

-

Lier 39 moh - --
37.850.431.679.6120.042.6- -
Asker 163 moh 117.0 76.227.430.429.945.08.554.2117.249.9149.3 85.4

Drammen Berskog 8 moh

91.8

45.7

19.4

21.6

21.2

31.6

19.2

42.9

98.6

31.1

106.9

75.2


Drammen Konnerud 193 m132.882.9

28.2

25.8

36.3

50.4

19.5

58.4

129.0

47.3

147.9

106.5


Oslo Blindern 94 moh

86.3

53.9

13.6

35.6

28.1

38.8

15.9

57.1

124.7

38.6

101.3

63.2


Oslo Tryvann 514 moh

151.2

102.3

29.8

45.0

31.9

55.7

22.4

67.6

166.9

66.4

192.1

107.1


Oslo Bjørnholt 360 moh

125.1

123.7

26.5

48.6

39.7

57.2

24.4

86.6

-

77.5

222.5

150.4


Oslo Hakadal 170 moh

156.3

66.7

29.5

44.5

31.6

37.2

26.7


153.6

50.3

159.3

95.1


Kongsberg 170 moh

134.8

55.3

22.3

30.2

21.8

34.7

53.2

39.9

95.0

34.1

76.2

77.7


Gardermoen 202 moh

100.6

37.5

17.9

41.5

30.9

55.8

27.9

35.4

86.2

42.4

52.9

71.8


Østlandet - temperatur i °c - 2018

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-2.8
-5.6
-3.3
5.1
15.1
16.2
20.5
14.5
10.6
6.0
2.0
-1.4


Lier 39 moh -3.0 -4.7-3.55.315.217.621.115.712.17.03.0 -1.7
Asker 163 moh -2.6 -4.3-3.35.415.116.921.015.513.07.02.5-1.8

Drammen Berskog 8 moh

-3.4

-4.5

-3.3

6.0

15.8

18.5

22.2

16.6

12.9

7.4

3.0

-2.2


Drammen Konnerud 193 moh

-4.0

-5.8

-4.3

4.0

14.2

16.7

20.1

14.7

11.2

6.1

1.7

-2.3


Oslo Blindern 94 moh

-1.7

-4.1

-2.3

6.5

16.1

17.9

22.2

16.3

12.5

7.4

3.4

-1.2


Oslo Tryvann 514 moh

-3.6

-6.8

-4.7

3.9

13.9

14.9

19.3

13.3

9.5

4.8

1.3

-2.3


Oslo Bjørnholt 360 moh

-5.8

-7.1

-5.9

3.1

13.2

14.6

19.7

13.6

6.4

4.9

0.9

-3.8


Oslo Hakkadal 170 moh

-4.5

-6.3

-4.8

3.7

14.4

16.6

20.6

14.3

10.6

5.1

1.5

-3.8


Kongsberg 170 moh

-4.4

-5.7

-3.9

4.7

15.3

17.7

21.3

15.0

11.6

6.8

-

-3.4


Gardermoen 202 moh

-3.9

-6.5

-4.9

4.3

15.0

16.5

21.2

15.0

11.3

6.1

2.2

-3.8


Været 2017 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - temperatur i °c - 2017 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-0.9

-2.1

1.4

3.9

10.3

13.1

15.0

13.3

10.1

5.9
0.9
-1.4
5.8
Lier 39 moh -2.2 -1.82.75.611.615.316.814.911.96.80.5 -2.9 6.6
Asker 163 moh -1.8 -2.12.14.710.714.316.014.411.36.71.0-2.26.2

Drammen Berskog 8 moh

-2.5

-1.7

3.0

6.0

11.9

15.7

17.4

15.6

12.5

7.0

0.6

-3.6

6.8

Drammen Konnerud 193 moh

-2.7

-2.7

1.7

4.4

10.5

14.2

15.7

13.9

11.0

6.1

-0.2

-3.4

5.7

Oslo Blindern 94 moh

-1.2

-1.2

2.6

5.2

11.6

15.1

16.9

15.3

12.2

7.2

1.6

-1.5

6.9

Oslo Tryvann 514 moh

-1.8

-2.9

0.1

2.4

9.0

11.9

13.7

12.2

9.0

4.9

-0.2

-2.0

4.7

Oslo Bjørnholt 360 moh

-3.3

-3.5

0.1

2.4

9.1

12.5

14.2

12.6

9.6

4.6

-0.6

-4.6

4.4

Oslo Besserud 240 moh

-1.1

-1.8

2.2

4.7

-

14.3

15.9

-

Kongsberg 170 moh

-2.9

-2.5

1.8

5.0

11.5

14.6

15.9

14.3

11.1

5.7

0.0

-4.1

5.1

Gardermoen 202 moh

-2.8

-3.0

1.2

3.7

10.6

14.0

15.5

14.0

10.7

5.8

0.0

-3.6

5.5

Østlandet - Nedbør i mm  - 2017 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

18.6

39.0

38.4

65.8

83.4

101.8

54.6

124.8

105.8

115.2
70.2
53.0
870.8
Lier 39 moh - --51.577.0104.463.0136.898.0114.4

-
Lier Glitre 375 moh
30.2 48.740.763.669.4137.570.2110.5-
Krødsherad Grimeli 367 moh 15.3 29.425.134.4111.6131.367.6--
Asker 163 moh 27.7 58.546.473.9114.1106.659.2166.0156.4145.772.3 66.0 1092.8

Drammen Berskog 8 moh

27.7

39.1

35.4

59.2

67.6

99.8

44.4

108.5

101.3

120.1

57.1

50.5

810.7

Drammen Konnerud 193 m28.350.0

37.2

57.2

76.1

122.9

49.7

125.0

133.4

156.8

84.2

50.7

971.5

Oslo Blindern 94 moh

25.8

54.6

40.5

57.0

78.2

90.7

98.2

158.9

99.9

110.8

78.4

48.1

941.0

Oslo Tryvann 514 moh

-

-

-

-

-

118.7

116.9

297.4

173.0

169.7

109.7

80.3

-

Oslo Bjørnholt 360 moh

77.0

77.0

74.6

71.4

90.8

124.2

84.1

260.9

167.1

181.4

121,4

62,5

1392.3

Oslo Besserud 240 moh

36.0

61.0

45.2

53.8

-

94.3

99.7

262.5


Kongsberg 170 moh

20.2

41.0

33.5

69.4

65.4

113.0

59.5

67.0

116.6

115.0

68.1

55.3

824.0

Gardermoen 202 moh

26.3

40.3

38.5

47.2

58.0

82.7

63.7

208.4

102.3

125.6


54.3

927.1

Været 2016 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området

Østlandet - temperatur i  °c - 2016 (Rapport-Måned - Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-5.8

-1.2
2.3
4.2
11.0

15.0

15.3

13.7

13.6

4.3

-0.6

1.4

6.1

Lier 39 moh -6.2
-0.8
2.7
6.0
12.3
16.416.715.114.55.6-0.3 0.4 6.9
Asker 163 moh -5.8
-0.9
2.5
5.1
11.5
15.616.114.714.25.40.0 0.7 6.6

Drammen Berskog 8 moh

-6.6

-0.4
3.0
6.1

12.8

16.9

17.4

15.8

15.0

5.9

-0.6

0.2

7.1

Drammen Konnerud 193 m-6.9
-1.9

1.7
4.6

11.4

15.1

15.6

14.1

13.4

4.5

-1.2

-0.2

5.9

Oslo Blindern 94 moh

-5.5

-0.7
3.1
5.9
12.3

16.7

17.2

15.5

15.0

6.1

0.7

0.9

7.3

Oslo Tryvann 514 moh

-7.0

-2.7
1.0
2.8
9.5

13.5

14.0

12.6

12.2

-

0.9

0.6

-

Oslo Bjørnholt 360 moh

-8.1

-3.3
0.8
2.9
9.7

14.0

14.6

13.1

12.7

3.5

-1.3

-0.7

4.8

Oslo Besserud 240 moh

-

-1.1
2.7

5.4

12.1

16.8

17.7

16.4

15.2

-

0.7

-

-

Kongsberg 170 moh

-7.3

-1.9

2.1

4.9

11.9

15.9

16.0

14.6

14.0

4.5

-1.4

-0.1

6.1

Gardermoen 202 moh

-8.0

-2.2

1.8

4.3

11.2

15.4

16.1

14.4

13.9

4.5

-0.6

-0.3

5.9

Østlandet - nedbør i mm - 2016 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

44.4

35.0

61.2

69.0

64.0

88.6

91.2

136.2

20.6

36.6*

90.8

8.8*

746.5*

Lier 39 moh 35.2 14.916.630.836.273.8104.0158.618.071.8102.6 22.0 684.5
Lier Glitre 375 moh 74.3 48.484.053.889.9108.892.5149.224.577.3120.121.3943.9
Krødsherad Grimeli 367 moh 57.6 36.359.742.283.275.1123.6139.527.650.286.620.7802.3
Asker 163 moh 87.2 48.775.866.192.697.086.0211.218.958.5102.917.8962.7

Drammen Berskog 8 moh

58.1

42.2

54.0

56.5

76.7

81.7

99.2

125.0

12.8

70.7

86.6

14.4

777.9

Konnerud 193 moh

79.6

45.2

87.9

55.3

106.9

116.6

118.7

124.2

15.9

97.6

138.3

16.5

1002.7

Oslo Blindern 94 moh

43.0

50.4

47.1

76.5

73.5

61.1

85.3

143.7

41.0

13.2

74.2

19.5

728.5

Oslo Tryvann 514 moh

53.6

92.2

71.0

91.3

116.0

93.5

125.6

213.5

-

-

-

-

-

Oslo Bjørnholt 360 moh

36.0

105.0

107.8

98.6

119.0

89.4

151.5

155.5

44.6

36.0

105.2

35.0

1083.6

Oslo Besserud 240 moh

28.0

51.2

44.0

91.8

88.3

75.0

88.2

233.2

46.7

26.5

74.5

24.8

872.3

Kongsberg 170 moh

69.6

39.6

55.5

70.1

59.5

42.4

90.2

107.7

21.7

65.6

116.0

10.8

748.7

Gardermoen 202 moh

51.5

55.6

59.5

76.1

91.1

46.2

93.5

102.7

42.5

21.4

78.1

29.9

748.1

*Nedbørsmåleren var tett en del av måneden, så ikke all nedbør registrert.

Været 2015 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Osloområdet

Østlandet - temperatur i  °c - 2015 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-1.1

-0.2

2.3

5.9

7.1

12.2

14.2

14.9

11.1

6.4

2.6

1.2

6.4

Lier 39 moh -0.5 -0.33.06.88.613.415.615.512.06.52.2 1.2 7.0
Asker 163 moh -0.8 -0.22.86.68.313.315.215.511.86.92.7 1.6 7.0

Drammen Berskog 8 moh

-0.3

-0.2

3.5

7.4

9.5

14.6

16.7

16.2

12.5

6.5

1.8

1.4

7.5

Drammen Konnerud 193 m-0.7-1.6

1.9

5.8

7.9

13.1

14.9

14.6

11.2

5.2

0.8

-


Oslo Blindern 94 moh

-0.3

0.3

3.5

7.1

9.0

14.2

16.2

16.5

12.5

7.2

3.2

2.1

7.6

Oslo Tryvann 514 moh

-2.4

-1.5

0.8

4.1

5.7

10.9

12.9

13.8

9.9

5.3

1.7

0.3

5.1

Oslo Bjørnholt 360 moh

-2.7

-2.0

0.6

3.7

6.0

11.5

13.6

13.5

9.9

5.0

1.1

-0.1

5.0

Oslo Besserud 240 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kongsberg 170 moh

-1.1

-0.9

2.4

6.2

8.1

13.5

15.6

14.9

11.1

5.4

0.8

0.5

6.4

Gardermoen 202 moh

-2.2

-1.2

1.8

5.7

7.7

13.1

15.0

15.1

11.3

5.8

1.7

0.6

6.2

Østlandet - nedbør i mm - 2015 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

67

24

62

13

143

89

117

118

337

11.6

58.8

45.0

1.085

Lier 39 moh 97.9 22.244.211.0146.497.4121.2110.6290.210.449.0 46.7 1.033
Lier Glitre 375 moh 98.8 29.668.118.6148.277.7121.9125.6308.59.4193.457.11.257
Krødsherad Grimeli 367 moh 64.9 24.845.68.3121.168.2107.4112.7237.18.152.841.4892
Asker 163 moh 117.8 34.294.912.3173.892.5119.1123.0278.39.671.864.91.192

Drammen Berskog 8 moh

78.4

29.4

54.6

10.1

130.9

77.7

90.8

101.1

283.2

4.6

50.1

44.7

656

Drammen Konnerud 193 moh

126.6

36.4

80.9

9.2

150.8

91.5

139.7

109.8

329.1

7.6

75.3

-


Oslo Blindern 94 moh

111.0

27.7

61.8

16.9

106.6

68.7

88.5

130.7

158.4

8.3

75.5

57.2

911

Oslo Tryvann 514 moh

214.1

76.7

85.5

20.8

156.3

84.1

110.4

158.9

243.4

17.1

112.4

102.6

1.382

Oslo Bjørnholt 360 moh

192.3

82.0

116.6

25.8

-

104.5

126.7

152.2

232.7

14.7

131.5

98.4

1.447

Oslo Besserud 240 moh

99.5

40.1

49.8

20.3

102.2

59.4

106.1

125.3

-

12.0

83.1

42.6

935

Kongsberg 170 moh

71.0

26.0

66.4

5.8

114.6

63.9

113.1

112.4

277.5

8.6

58.4

54.0

972

Gardermoen 202 moh

119.1

29.3

69.8

11.8

131.0

87.9

98.8

130.0

201.4

9.4

84.1

64.5

1.037

Været 2014 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Osloområdet

Østlandet - Nedbør i mm  - 2014 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-

-

-

39.8

82.8

54.2

79.0

86.0

46.8

249.0

99.6

13.6

-

Lier 39 moh 106.0 140.354.431.665.652.687.473.847.4209.8120.4 7.0 996.3
Lier Glitre 375 moh 147.6 168.239.435.578.068.558.793.373.1203.6143.0 15.9 1124.8
Krødsherad Grimeli 367 moh
121.1 113.038.331.784.249.287.687.678.2169.9136.1 7.2 1004.1
Asker 163 moh 143.9 160.065.863.285.766.174.099.448.4276.1150.0 24.9 1257.2

Drammen Berskog 8 moh

121.9

125.9

34.4

35.2

49.2

62.2

59.7

79.0

54.3

181.2

95.9

11.6

910.5

Drammen Konnerud 193 m194.9

151.5

45.6

43.3

68.1

64.3

64.4

93.7

70.3

250.6

151.8

-

-

Oslo Blindern 94 moh

73.1

129.8

57.5

55.2

57.5

110.5

52.6

109.4

42.4

211.0

101.5

27.5

1028.0

Oslo Tryvann 514 moh

97.3

232.4

99.7

78.1

65.6

64.2

66.8

181.9

41.0

280.7

184.0

41.5

1433.2

Oslo Bjørnholt 360 moh

141.8

242.4

91.2

81.4

65.7

62.5

70.4

148.3

58.1

266.0

187.8

65.1

1480.7

Oslo Besserud 240 moh

51.6

117.5

66.7

64.5

57.3

57.9

63.4

153.9

38.4

228.2

199.9

25.3

1044.6

Kongsberg 170 moh

135.1

140.9

38.8

33.7

62.6

41.7

66.7

75.7

85.1

195.1

137.0

13.6

1026.0

Gardermoen 202 moh

96.5

136.2

58.2

57.4

82.5

43.6

53.3

106.3

39.7

193.4

107.6

42.5

1017.2

Østlandet - temperatur i °c - 2014 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-5.1

-0.7

2.7

6.3

9.9

13.7

18.8

13.7

12.1

7.3

2.4

-1.2

6.7

Lier 39 moh -2.7 1.23.97.210.814.919.514.712.28.63.7 -2.9 7.6
Asker 163 moh -3.4 1.03.56.811.014.819.614.912.38.33.3-2.67.5

Drammen Berskog 8 moh

-2.4

1.8

4.4

7.7

12.2

16.0

20.7

15.9

12.8

8.9

4.0

-2.6

8.3

Drammen Konnerud 193 moh

-3.9

0.5

2.8

6.2

10.7

14.5

18.9

14.1

11.3

7.6

2.8

-2.2

6.9

Oslo Blindern 94 moh

-2.6

1.9

4.3

7.7

12.0

15.7

20.8

15.8

13.1

8.9

4.1

-2.2

8.3

Oslo Tryvann 514 moh

-5.9

-1.0

1.8

5.2

8.8

12.5

18.0

12.6

10.7

6.2

1.2

-2.2

5.7

Oslo Bjørnholt 360 moh

-5.4

-0.6

1.6

4.1

9.1

12.8

17.6

12.9

10.3

6.3

1.6

-4.1

5.5

Oslo Besserud 240 moh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kongsberg 170 moh

-4.0

0.6

3.4

6.8

11.2

14.8

19.4

14.2

11.7

7.4

2.2

-3.5

7.0

Gardermoen 202 moh

-4.3

0.3

3.2

6.1

10.6

14.6

19.6

14.3

11.6

7.6

2.6

-4.1

6.8

Østlandet - Nedbør i mm  - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

45.2

-

-


-

Lier 39 moh
Asker 163 moh
Drammen Berskog 8 moh


Drammen Konnerud 193 m
Oslo Blindern 94 moh


Oslo Tryvann 514 moh


Oslo Bjørnholt 360 moh


Oslo Besserud 240 moh


Kongsberg 170 moh


Gardermoen 202 moh


Østlandet - temperatur i °c - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk)

Sted

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

År

Tranby 365 moh

-2.8

Lier 39 moh
Asker 163 moh
Drammen Berskog 8 moh


Drammen Konnerud 193 moh


Oslo Blindern 94 moh


Oslo Tryvann 514 moh
Oslo Bjørnholt 360 moh


Oslo Besserud 240 moh
Kongsberg 170 moh


Gardermoen 202 moh


Back to content